Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 6 lipca, 2018 - 11:46

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Sposób postępowania kandydata:

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę, w której prowadzone jest kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00.

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00

Kandydat składa zaświadczenie w szkole najpóźniej do 12 lipca do godz. 10.00.

W „Plikach do pobrania” znajduje się wykaz przychodni, w których kandydaci będą mogli wykonać bezpłatne badania lekarskie.

 

Pliki do pobrania: