Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Adres elektronicznego systemu rekrutacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 25 kwietnia, 2018 - 10:02

Pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.
Od 27 kwietnia od godz. 9.00 uczniowie oddziałów gimnazjalnych będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (zakładka „Oferta”).
Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 uczniowie klas trzecich dotychczasowych gimnazjów będą mogli zalogować się/założyć nowe konto w systemie i wypełnić  „Wniosek o przyjęcie kandydata do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019”.