Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 21 maja, 2018 - 11:00

Oddziały sportowe/ mistrzostwa sportowego – próba sprawności fizycznej:

Do próby sprawności fizycznej należy przystąpić w każdej szkole prowadzącej oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego wskazanej na liście preferencji. Próby przeprowadza się w terminie od 21 maja do 30 maja, dokładny termin próby sprawności fizycznej ustala dyrektor szkoły.

Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe – sprawdzian kompetencji językowych:

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się w następujących  terminach:

  • 24 maja godz. 14.00 – do oddziałów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania,

  • 25 maja godz. 15.00 – do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania,

  • 28 maja godz. 15.00 – do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania,

  • 29 maja godz. 11.00 – do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania.

Uczniowie, którzy kandydują do kilku oddziałów objętych sprawdzianem kompetencji dla danego języka zdają go w szkole prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście preferencji (dotyczy szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę).

Oddziały ogólnodostępne – sprawdzian uzdolnień kierunkowych:

Do oddziałów ogólnodostępnych może być przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. uzdolnień plastycznych). Do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych należy przystąpić w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

Wynik sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkołach oraz opublikowane w elektronicznym systemie rekrutacji do 11 czerwca do godz. 15.00 (zakładka „Punktacja”).