Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 12 lutego, 2019 - 10:18
zaktualizowany: wtorek, 12 lutego, 2019 - 11:09
Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

Zgodnie z Uchwałą nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  - w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich i pięcioletnich techników  oraz branżowych szkół I stopnia  prowadzonych przez m.st. Warszawę wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół – w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji będzie można wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.