Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram rekrutacji - zmiana terminów na przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów po dokonaniu zmian w wyborze szkół

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 22 marca, 2019 - 14:27
zaktualizowany: piątek, 10 maja, 2019 - 16:32

Zarządzeniem nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zostały zmienione terminy przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów po dokonaniu zmian w wyborze szkół. Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianów został wydłużony do 27 czerwca.

W plikach do pobrania znajdują się uaktualnione harmonogramy działań kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pliki do pobrania: