Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Minimalna, średnia i maksymalna liczba punktów - rekrutacja poprzedni rok

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 kwietnia, 2019 - 13:54
zaktualizowany: czwartek, 25 kwietnia, 2019 - 13:55
Liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci przyjęci do oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

W załączonym pliku znajduje się minimalna, średnia i maksymalna liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci przyjęci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2018/2019.

Analizując ww. dane należy zwrócić uwagę, że liczba punktów, jaką uzyskują kandydaci do danego oddziału co roku ulega zmianie. Mają na to wpływ m.in. wyniki egzaminu gimnazjalnego, przedmioty punktowane do danego oddziału, sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego oddziału.

Tagi: 

Pliki do pobrania: