Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wprowadzanie i podgląd osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 25 czerwca, 2019 - 15:41
zaktualizowany: środa, 26 czerwca, 2019 - 08:33

Wprowadzanie osiągnięć - kandydaci niebędący uczniami szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę:

Kandydat do 28 czerwca do godz. 14.00 wprowadza do elektronicznego systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz informację o dodatkowych osiągnięciach ("arkuszu osiągnięć" można wypełniać do momentu złożenia kopii: świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu i zaakceptowania danych o osiągnięciach w szkole pierwszego wyboru).

Składanie dokumentów, podgląd wprowadzonych osiągnięć - wszyscy kandydaci:

Do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydat składa w szkole pierwszego wyboru kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty.

Po złożeniu dokumentów w szkole pierwszego wyboru kandydat sprawdza w elektronicznym systemie rekrutacji w zakładce „Arkusz osiągnięć” wprowadzone dane oraz "status osiągnięć" – osiągnięcia powinny być zaakceptowane, aby kandydat brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku braku potwierdzenia osiągnięć, stwierdzenia błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, kandydat powinien zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru do 28 czerwca do godz. 16.00.

Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie elektronicznego systemu rekrutacji w zakładce „Pliki do pobrania”/„Pomoc".