Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikowanie kandydatów w systemie rekrutacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 11 lipca, 2019 - 12:29
zaktualizowany: poniedziałek, 15 lipca, 2019 - 09:07
Szanowni Państwo, informujemy, że elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest narzędziem wspomagającym ten proces, umożliwiającym prowadzenie rekrutacji w sposób efektywny, przejrzysty i wygodny dla kandydatów.

Niezależnie od tego, czy kandydat wybierze 10, czy więcej oddziałów, system zakwalifikuje go wyłącznie do jednego oddziału. Nie ma możliwości blokowania miejsc.

O zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat ubiegający się o przyjęcie, zgodnie z zasadami rekrutacji do danego oddziału.