Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Składanie kopii zaświadczeń z egzaminu i zmiana preferencji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 30 lipca, 2020 - 16:38
zaktualizowany: piątek, 31 lipca, 2020 - 13:37
UWAGA! Od piątku 31 lipca kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Od 31 lipca, od godz. 8.00 do 4 sierpnia, do godz. 16.00 kandydaci biorący udział w elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych składają kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez komisje rekrutacyjne.

Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów (zmiana preferencji)                                             

W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy: 
z jednym z rodziców/opiekunów prawnych udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą z prośbą o anulowanie złożonego w systemie wniosku. Następnie należy wprowadzić do systemu nowe informacje dotyczące wyboru szkół i wydrukować wniosek.

Nowy wniosek podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub w formie elektronicznej w szkole, która jest szkołą pierwszej preferencji.

Poniżej znajduję się link pod którym można znaleźć wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia wniosku od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol...