Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 31 lipca, 2020 - 17:12
zaktualizowany: piątek, 31 lipca, 2020 - 17:12
Egzamin Ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty w 2020 roku zdawało w Warszawie ponad 13 tysięcy uczniów. Wyniki warszawskich uczniów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego są znacząco wyższe niż średnie wyniki w kraju.

Młodzi warszawiacy z matematyki uzyskali wynik lepszy od 73% zdających w kraju (przed rokiem 71%). Z języka polskiego i angielskiego – wynik wyższy od 68% zdających w kraju.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom.

Młodym warszawiakom życzymy sukcesów na dalszej edukacyjnej drodze oraz odpoczynku w czasie zasłużonych wakacji.

Więcej informacji na temat wstępnych wyników:

https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2020-r/

Kolejne etapy rekrutacji

W piątek 31 lipca ósmoklasiści poznali wyniki pisemnych egzaminów i mogą je już przekazać do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Kandydaci biorący udział w elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (rok szkolny 2020/2021) powinni złożyć kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru do 4 sierpnia (do godz. 16.00). Uwaga: kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez komisje rekrutacyjne.

To także ostatnia chwila, żeby zmienić swoją decyzję dotyczącą wyboru danej szkoły (zmiana preferencji). W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą z prośbą o anulowanie złożonego w systemie wniosku. Następnie trzeba wprowadzić do systemu nowe informacje dotyczące wyboru szkół i wydrukować wniosek. Nowy wniosek podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi dokumentami trzeba złożyć osobiście lub w formie elektronicznej w wybranej szkole pierwszej preferencji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 12 sierpnia o godz. 12.00. Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą złożyć w niej oryginały dokumentów.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 na ósmoklasistów czeka blisko 20 tys. miejsc w warszawskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia.