Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkolaki - dyżury wakacyjne

28 kwietnia, 2016 - 13:22
Adres elektronicznego systemu zapisów do dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
27 kwietnia, 2016 - 10:18
Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (lipiec- sierpień 2016 r.)
Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą po raz pierwszy prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Dla rodziców system zostanie udostępniony 4 maja 2016 r. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w marcu br.
26 kwietnia, 2016 - 09:43
Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lipiec –sierpień 2016 r.
24 marca, 2016 - 11:56
Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę