Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Adres elektronicznego systemu zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 26 kwietnia, 2017 - 10:02

26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 pod adresem: przedszkola-dyzury.edukacja.warszawa.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wypełnić wniosek, wskazać turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny (patrz Zasady zapisów na dyżury wakacyjne_2017).

Dostęp do elektornicznego systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

  • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie,

lub

  • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2017/2018.


Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub w placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Elektroniczny system zapisów

Więcej informacji: Przedszkolaki - dyżury wakacyjne