Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o kwalifikacji dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 maja, 2017 - 10:48

25 maja o godzinie 13:00 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Informacja ta dostępna będzie również w elektronicznym systemie zapisów, po zalogowaniu na konto dziecka.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie, w terminie od 25 maja do 16 czerwca br., opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka".

25 maja o godzinie 14:00 na stronie systemu zapisów dostępnej dla rodziców opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych - zakładka „lista wolnych miejsc".

26 maja wykaz wolnych miejsc zostanie zaktualizowany o dodatkowe placówki i turnusy, które zostały zgłoszone przez Dzielnice.

Z chwilą opublikowania listy wolnych miejsc w dyżurujących placówkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
Aby zapisać dziecko na dyżur w rekrutacji uzupełniającej należy zgłosić się bezpośrednio do
przedszkola/sekretariatu szkoły podstawowej prowadzącej odziały przedszkolne, dysponujących wolnymi miejscami (zgodnie z wykazem zamieszczonym w systemie).

Lista wolnych miejsc na dyżur wakacyjny będzie na bieżąco aktualizowana.