Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 30 stycznia, 2014 - 15:30
30 stycznia 2014 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę, która zapewnia rodzicom możliwość składnia wniosków o przyjęcie dziecka do wszystkich publicznych samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015.
Rekrutacja, tak jak w latach ubiegłych, rozpocznie się marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 
11 lutego br. na stronie internetowej Biura Edukacji zostaną opublikowane informacje dla rodziców o zasadach, kryteriach i terminach rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.
 
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Beata Murawska
Autor treści: