Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedszkolaki

30 sierpnia, 2018 - 10:44
Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych
27 sierpnia, 2018 - 14:22
Informacja dla rodziców - wykaz telefonów
6 czerwca, 2018 - 13:43
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
20 kwietnia, 2018 - 14:49
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
20 kwietnia, 2018 - 14:37
Obowiązek zapewnia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
1 marca, 2018 - 12:45
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
22 lutego, 2018 - 10:35
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 oddziały przedszkolne będą organizowane w 180 szkołach podstawowych.
30 stycznia, 2018 - 14:43
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 - 14:25
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:19
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:05
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
11 stycznia, 2018 - 10:02
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 2 marca br.