Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 17 marca, 2017 - 11:54
Sześciolatek, który będzie realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, przyjmowany jest do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może również rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli :


korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

16 marca 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zgodnie z którą w roku szkolnym 2017/2018 oddziały przedszkolne będą organizowane w 185 szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w 4 szkołach specjalnych. 

Plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2017/2018
publikujemy w załączniku

 

Autor treści: 

Pliki do pobrania: