Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 15 maja, 2017 - 15:53

Warszawa, 15 maja 2017 r.

Dzieci:

  • sześcioletnie (urodzone w 2011 r. ) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym,

  • pięcioletnie (urodzone w 2012 r.),

  • czteroletnie (urodzone w 2013 r.)

  • trzyletnie (urodzone w 2014 r.)

mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy,
w której dziecko mieszka wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Proces wskazywania miejsca dzieciom, które nie zostały przyjęte do wybranych przez rodziców placówek rozpocznie się w czerwcu br. Rodzice otrzymają pisemną  informację,
w którym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostało przygotowane miejsce dla dziecka.

W celu zapisania dziecka do placówki, w której zostało zapewnione miejsce, należy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji złożyć potwierdzenie woli zapisu.
Niezłożenie potwierdzenia woli zapisu oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

 

 

Autor treści: