Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Obowiązek zapewnia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 20 kwietnia, 2018 - 14:37

Dzieci:

  • sześcioletnie (urodzone w 2012 r. ) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
  • pięcioletnie (urodzone w 2013 r.),
  • czteroletnie (urodzone w 2014 r.)
  • trzyletnie (urodzone w 2015 r.)

mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, w której dziecko mieszka wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Proces wskazywania miejsca dzieciom, które nie zostały przyjęte do wybranych przez rodziców placówek rozpocznie się w drugiej połowie maja br. Rodzice otrzymają pisemną  informację, w którym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostało przygotowane miejsce dla dziecka.

W celu zapisania dziecka do placówki, w której zostało zapewnione miejsce, należy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji złożyć potwierdzenie woli zapisu. Niezłożenie potwierdzenia woli zapisu oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.