Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła podstawowa

30 sierpnia, 2018 - 10:44
Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych
6 czerwca, 2018 - 15:02
Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych
20 kwietnia, 2018 - 14:48
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
1 marca, 2018 - 12:49
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
1 marca, 2018 - 12:46
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I
23 lutego, 2018 - 10:14
Wykaz szkół podstawowych planujących utworzenie klas I sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Planowanym jest utworzenie klas I sportowych w 31 szkołach podstawowych.
23 lutego, 2018 - 10:13
Wykaz szkół podstawowych planujących utworzenie klas IV sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Planowanym jest utworzenie klas IV sportowych w 58 szkołach podstawowych.
23 lutego, 2018 - 10:12
Wykaz szkół podstawowych planujących utworzenie klas VII sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Planowanym jest utworzenie klas VII sportowych w 43 szkołach podstawowych.
21 lutego, 2018 - 09:43
Obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
19 lutego, 2018 - 10:47
Potwierdzenie woli zapisu do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019
14 lutego, 2018 - 14:10
Informacja dla rodziców - wykaz telefonów
30 stycznia, 2018 - 15:09
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:45
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:38
Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 - 14:24
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
11 stycznia, 2018 - 10:00
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 2 marca br.