Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła podstawowa

20 kwietnia, 2016 - 11:55
Infolinia dla rodziców - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017
15 kwietnia, 2016 - 14:06
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
28 kwietnia br. w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
29 marca, 2016 - 12:02
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
21 marca, 2016 - 09:54
Plan naboru do oddziałów integracyjnych i sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2016/2017
11 marca, 2016 - 11:20
Uczniowie urodzeni w roku 2009, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016
10 marca, 2016 - 11:30
Komunikat dotyczący dzieci urodzonych w roku 2008, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego
25 lutego, 2016 - 15:34
,,Dni otwarte” w szkołach podstawowych
W załączonym pliku znajduje się harmonogram "Dni otwartych” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
4 lutego, 2016 - 08:50
Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I w szkołach podstawowych
2 lutego, 2016 - 13:03
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu
2 lutego, 2016 - 13:03
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017