Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła podstawowa

29 marca, 2017 - 15:36
Elektroniczny system rekrutacji do klas I
29 marca, 2017 - 12:32
Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?
28 marca, 2017 - 12:05
Plan organizacji oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
24 marca, 2017 - 13:20
Nowe obwody już w serwisie
W miejskim serwisie mapowym – w katalogu edukacja - można już sprawdzić nową sieć i obwody szkół
16 marca, 2017 - 11:40
Informacja dla rodziców
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
6 marca, 2017 - 12:43
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
3 marca, 2017 - 12:06
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:05
Miejsce zamieszkania kandydata
W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
3 marca, 2017 - 12:05
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:04
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Strony