Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Składanie kopii świadectwa i wprowadzanie informacji o świadectwie z wyróżnieniem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 czerwca, 2017 - 11:19

Od 23 czerwca do 27 czerwca do godz. 13.00 :

• Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.
• Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

Szczegółowa instrukcja dotycząca etapu wprowadzania przez Kandydatów informacji o świadectwie z wyróżnieniem dostępna jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl w zakładce Pliki do pobrania, Instrukcja.

UWAGA
W przypadku niezłożenia w określonym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie podlega dalszej rekrutacji.