Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 3

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 21 czerwca, 2018 - 14:09
Składanie kopii świadectwa, wprowadzanie informacji o ocenach oraz świadectwie z wyróżnieniem

Od 22 czerwca do 26 czerwca do godz. 1300 :

Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

  • Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.
  • Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

Szczegółowa instrukcja dotycząca etapu wprowadzania  przez Kandydatów informacji o ocenach oraz świadectwie z wyróżnieniem dostępna jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl w zakładce Pliki do pobrania, Instrukcja.

UWAGA

W przypadku niezłożenia w określonym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru kandydat nie podlega dalszej rekrutacji.

Tagi: