Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła obwodowa – rekrutacja 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 2 marca, 2017 - 13:22
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

Szkoły podstawowe prowadzone przez m.st. Warszawę tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Warszawy.

16 marca br. Rada m.st. Warszawy podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  W uchwale m.in. określone zostaną nowe obwody szkół.

20 marca br. na stronie systemu rekrutacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl zostanie udostępniona wyszukiwarka obwodów, dzięki której rodzice będą mogli sprawdzić szkołę obwodową właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Autor treści: