Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 1 marca, 2018 - 12:46

2 marca 2018 r. o godzinie 13.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: podstawowe.edukacja.warszawa.pl
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.