Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 31 sierpnia, 2018 - 14:31
za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym 2017/2018

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów przyznawane są na podstawie  uchwały nr LIV/1332/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7241).

NABÓR WNIOSKÓW:
od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7; parter).
Liczy się data wpływu do siedziby biura.
Rozpatrzenie wniosków – do końca października 2018 r.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?
Stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom:
1) publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, nie wcześniej niż po ukończeniu klasy pierwszej oraz
2) których miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawa
3) i posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym 2017/2018 – szczegółowy wykaz kryteriów dostępny jest w regulaminie stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów pełnią szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego programu. Jego specyfiką jest fakt, że stypendia te kierowane są również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium SAPERE AUSO. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy mogły wyróżniać również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

MATERIAŁY POMOCNICZE, w tym formularz WNIOSKU i vademecum stypendiów SAPERE AUSO dostępne są w załącznikach.
W plikach do pobrania znajduje się także formularz zgody – prośba o dostarczenie oryginału razem z wnioskiem.

KONTAKT:
Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Kontaktowy adres e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl

Powodzenia! :)

UWAGA: Zmiany planowane w regulaminie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: