Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sześciolatek

12 stycznia, 2017 - 14:01
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
30 sierpnia, 2016 - 15:35
Wolne miejsca w szkołach podstawowych
Informacja o wolnych miejscach w klasach I szkół podstawowych zostanie opublikowana 31 sierpnia 2016 r. o godz. 8.00 na stronie systemu rekrutacyjnego
30 sierpnia, 2016 - 15:14
Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana 31 sierpnia 2016 r. o godz. 8.00 na stronie systemu rekrutacyjnego
9 czerwca, 2016 - 14:35
Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I w szkołach podstawowych w postępowaniu uzupełniającym
31 maja, 2016 - 15:38
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w samorządowych szkołach podstawowych
2 czerwca br. w samorządowych szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
9 maja, 2016 - 11:18
Zasady rekrutacji uzupełniającej do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
6 maja, 2016 - 15:37
List do rodziców dzieci sześcioletnich
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.
15 kwietnia, 2016 - 14:06
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły
28 kwietnia br. w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
29 marca, 2016 - 12:02
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
11 marca, 2016 - 11:20
Uczniowie urodzeni w roku 2009, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016
10 marca, 2016 - 11:30
Komunikat dotyczący dzieci urodzonych w roku 2008, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego
9 marca, 2016 - 16:11
Komentarz na temat powtarzania klasy (zerówki)
Komentarz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący powtarzania klasy (zerówki).
21 marca, 2016 - 09:54
Plan naboru do oddziałów integracyjnych i sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2016/2017
26 lutego, 2016 - 15:04
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich
1 marca, 2016 - 16:13
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
20 kwietnia, 2016 - 11:55
Infolinia dla rodziców - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017
23 lutego, 2016 - 10:43
Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę do organizacji edukacji szkolnej dzieci 6-letnich
19 lutego, 2016 - 13:39
E-porady dla rodziców dzieci 6-letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
25 lutego, 2016 - 15:34
,,Dni otwarte” w szkołach podstawowych
W załączonym pliku znajduje się harmonogram "Dni otwartych” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
4 lutego, 2016 - 15:55
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
8 lutego, 2016 - 12:54
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
4 lutego, 2016 - 08:50
Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I w szkołach podstawowych
2 lutego, 2016 - 13:03
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu
2 lutego, 2016 - 13:03
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
2 lutego, 2016 - 13:03
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
23 lutego, 2016 - 13:26
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2 lutego, 2016 - 13:02
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
2 lutego, 2016 - 13:04
List do Rodziców dzieci 6-letnich
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci 6-letnich
25 stycznia, 2016 - 16:24
Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I
18 stycznia 2016 roku Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - uruchamia bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka.