Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 16 marca, 2018 - 10:44
zaktualizowany: poniedziałek, 18 czerwca, 2018 - 15:47

Zapisy na wolne miejsca do Programu Lato w Mieście 2018

Zgodnie z harmonogramem zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się 21 czerwca br. od godziny 12.00. Zapisy będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 r. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Lato w Mieście 2018.

Jeżeli rodzic wypełnił kartę w systemie zapisów w terminie od 17 maja do 29 maja br., to aby ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinien:

 1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami;
 2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
 3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic składa podpis;
 4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
 5. Rodzic wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi potwierdzenie opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat do szkoły (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do WPE);

Jeżeli rodzic nie wypełnił karty w systemie zapisów w terminie od 17 maja do 29 maja br. to aby ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinien:

 1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami;
 2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
 3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic składa podpis;
 4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
 5. Rodzic wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi potwierdzenie opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat do szkoły (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do WPE);

Zapisy do programu Lato w Mieście 2018
Informacje dla kandydatów

Z opieki i zajęć edukacyjno – wychowawczych organizowanych w ramach Programu „Lato w Mieście” 2018 mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież zamieszkała w Warszawie.

Nazwy i adresy szkół, w których prowadzony jest Program „Lato w Mieście” 2018 znajdują się w zakładce po prawej stronie „wakacyjne punkty edukacyjne” i/lub „szkoły specjalne”.

Zapisy do „Lata w Mieście” 2018 prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, który od 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 dostępny będzie pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci zainteresowanych programem logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie.

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać szkoły i ułożyć je od najbardziej preferowanej do najmniej. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 10 jednotygodniowych turnusów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kończy pierwszy etap zapisów.

Podanie adresu mailowego umożliwi przesłanie informacji o wyniku zapisów w terminie:
7 czerwca 2018 r.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie, w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu w szkole. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne, rekreacyjne zorganizowane w ramach oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych są bezpłatne.

Złożenie, do 18 czerwca br. do godziny 15.00, w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenia dokonania opłaty lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) jest warunkiem przyjęcia do Programu „Lato w Mieście” 2018.

Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach, które prowadzą program podczas najbliższych wakacji.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Czekamy na Ciebie!

Harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

19 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

Autor treści: 

Pliki do pobrania: