Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja do V edycji programu Start-up Jump.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 3 października, 2019 - 11:53
zaktualizowany: piątek, 4 października, 2019 - 11:51
Biuro Edukacji, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy kontynuują w nowym roku szkolnym realizację projektów Start-up Jump i Kreatywna Młodzież w formule programu Przedsiębiorcza młodzież 2.0.

Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości warszawskich uczniów.

Zgłoszenie szkół do projektu następuje poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy  brobakiewicz@um.warszawa.pl

Rejestracja zakwalifikowanych do projektu uczniów i nauczycieli odbywać się będzie poprzez elektroniczny system prowadzony przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/ w zakładce: Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego. Całość projektu obejmuje udział we wszystkich wymienionych formach: warsztaty w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego we WCIES, spotkanie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, co najmniej jedno spotkanie w siedzibie instytucji/firmie związanej z przedsiębiorczością , konferencja podsumowująca, podczas której uczniowie i nauczyciele otrzymają dyplomy uczestnictwa w programie.

Miejsca gdzie odbywają się warsztaty: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4.

Ponadto program wspierają instytucje/firmy związane z przedsiębiorczością, takie jak:
FabLab powered by Orange https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/fablab-powered-by-orange  zgłoszenia na warsztaty: https://we.tl/t-wxtvY6UBhs,
miejskie fablaby tematyczne: Wbijaj!” – pracownia stolarska: http://www.fablabwbijaj.pl/fablab
„Pobite Gary”- FabLab muzyczny: http://fablabpobitegary.centrumwspieraniarodzin.pl/pobitegary

Informacje o nich są też dostępne na stronie: www.centrumwspieraniarodzin.pl oraz Startup Academy "Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości"

Pliki do pobrania: 

Data ogłoszenia: 

czwartek, 3 Październik, 2019