Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Szkoła Letnia - dla uczniów szkół warszawskich

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 2 lipca, 2020 - 10:15
zaktualizowany: poniedziałek, 6 lipca, 2020 - 11:24
Warszawska Szkoła Letnia
Miasto stołeczne Warszawa uruchamia Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Rekrutacja już trwa!

Kursy przeznaczone są dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

Z doświadczeń związanych z nauczaniem zdalnym wynika, że pomimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, włączeniem nowych narzędzi komunikacji zdalnej, brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące czy budowanie relacji uczeń-nauczyciel.

Zajęcia adresujemy do uczennic i uczniów szkół warszawskich zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, które powinna być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Planowane jest uruchomienie kursów z następujących przedmiotów:

Język polski
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski.

Każdy kurs będzie trwać 5 dni (pon.-pt.) w godz. 10.00 – 13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy  na co dzień pracują w warszawskich szkołach.

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9) z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego obowiązującego w budynkach użyteczności publicznej.

Zajęcia będą realizowane w następujących edycjach:

Edycja I 13 – 17 lipca 

Edycja II 20 – 24 lipca

Edycja III 27 – 31 lipca

Edycja IV 10 – 14 sierpnia

Edycja V 17 – 21 sierpnia.


Rekrutacja uczniów rozpoczęła się 1 lipca 2020 roku i odbywa się do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach i edycjach. W przypadku większej liczby chętnych, tworzona będzie lista rezerwowa lub nowa grupa.

Zapisy dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych znajdują sie na stronie WCIES

Kontakt: wsl@wcies.edu.pl

 

Data ogłoszenia: 

czwartek, 2 Lipiec, 2020