Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wielki Słownik Języka Polskiego bezpłatnie w Internecie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 21 października, 2013 - 09:15
zaktualizowany: wtorek, 29 października, 2013 - 16:11
Wielki Słownik Języka Polskiego bezpłatnie w Internecie
Słownik opracował zespół językoznawców z całego kraju w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego PAN. Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki, przy wykorzystaniu wiedzy wypracowanej przez polskich lingwistów w 2. połowie XX wieku i w zgodności ze standardami współczesnej leksykografii światowej.

Hasła w tej chwili publikowane zostały opracowane według najlepszej wiedzy i umiejętności zespołu. Do końca 2012 roku opracowano hasła obejmujące 15 tysięcy najczęściej używanych wyrazów współczesnego języka polskiego. Wielki Słownik Języka Polskiego ma postać wyłącznie elektroniczną i będzie udostępniany bezpłatnie w Internecie.