Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia pozalekcyjne

23 listopada, 2012 - 05:31
Czego szukamy w kosmosie? Od rakiet po stację kosmiczną
23 listopada, 2012 - 05:31
Zajęcia laboratoryjne z fizyki na Politechnice Warszawskiej
Seria zajęć w Centralnym Laboratorium Fizyki (CLF) w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 składa się z 8. spotkań (ćwiczeń) po 3 godziny lekcyjne. Zajęcia będą odbywały się w Centralnym Laboratorium Fizyki, Gmach Fizyki, II piętro, Warszawa, ul. Koszykowa 75.
22 listopada, 2012 - 23:09
Jeszcze dwa spotkania MiNI Akademia Matematyki
MiNI Akademia Matematyki jest pomyślana jako cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych. Każde zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, na których uczniowie mają możliwość zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu. Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy a zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
22 listopada, 2012 - 23:09
Spotkania z astronomią
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk zaprasza na jesienny cykl "Spotkań z astronomią". Wykłady są wygłaszane w poniedziałki, w okresie od października do czerwca, o godzinie 17:00, w dużej sali wykładowej Centrum Astronomicznego (ul. Bartycka 18, dojazd autobusem 108 z Palcu Trzech Krzyży lub 167 z Woli i Ochoty) i mają charakter popularny. Po wykładach w pogodne wieczory odbywają się pokazy nieba organizowane przez Polskie Towarzystwo Miłośnikow Astronomii.
22 listopada, 2012 - 23:09
Informacja dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych
Technikum Nr 27 „CHEMIK” w Warszawie przy ul Saskiej 78 w bieżącym roku szkolnym organizuje wiele ciekawych imprez dla gimnazjalistów, mających na celu rozpowszechnienie chemii jako nauki doświadczalnej znajdującej zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

Strony