Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bielany

Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza

opublikowany: poniedziałek, 9 kwietnia, 2018 - 16:00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

opublikowany: poniedziałek, 9 kwietnia, 2018 - 16:00

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza

opublikowany: sobota, 24 marca, 2018 - 01:59

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija

opublikowany: sobota, 24 marca, 2018 - 01:59

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy

opublikowany: sobota, 24 marca, 2018 - 01:58

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny

opublikowany: poniedziałek, 9 kwietnia, 2018 - 16:00
9 lutego, 2018 - 12:30
Sprostowanie ogłoszenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 lutego 2018 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnica Bielany
7 lutego, 2018 - 08:45
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek Dzielnica Bielany
7 lutego, 2018 - 08:30
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół Dzielnica Bielany

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

opublikowany: sobota, 24 marca, 2018 - 01:58