Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wawer

8 grudnia, 2017 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Dzielnica Wawer

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11

Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego

opublikowany: poniedziałek, 27 listopada, 2017 - 12:11
13 października, 2017 - 09:00
Sprostowanie ogłoszenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 września 2017 r. o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnica Wawer