Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2016/17

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 31 sierpnia, 2016 - 11:57
zaktualizowany: środa, 31 sierpnia, 2016 - 13:30

Źródłem danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli.


Jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę:

331 przedszkoli + 9 specjalnych

Szkoły dla dzieci i młodzieży:

178 szkół podstawowych + 1 artystyczna + 36 specjalnych
113 gimnazjów + 38 specjalnych
88 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych,
21 szkół policealnych + 1 specjalna,
44 technika + 2 specjalne,
25 zasadniczych szkół zawodowych + 7 specjalnych,
8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

Szkoły dla dorosłych:

1 szkoła podstawowa
4 gimnazja
18 liceów ogólnokształcących
16 szkół policealnych

 

24 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + 4 specjalistyczne,
5 ogrodów jordanowskich,
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych,
8 ognisk pracy pozaszkolnej,
3 szkolne schroniska młodzieżowe,
8 pozaszkolnych placówek specjalistycznych,
7 młodzieżowych domów kultury,
pałac młodzieży i ognisko artystyczne,
samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli,
4 bursy + 1 specjalna,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
 

Uczniowie i wychowankowie

40 648 dzieci w przedszkolach
9 162 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
88 190 uczniów szkół podstawowych - ogólnodostępnych
36 269 uczniów gimnazjów - ogólnodostępnych
53 162 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ogólnodostępnych
4 357 słuchaczy szkół dla dorosłych

3 838 uczniowie szkół specjalnych
427 dzieci w przedszkolach specjalnych

Pracownicy jednostek oświatowych

25 886 osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych
12 178 osób zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi