Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata w liczbach – 4 września 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 września, 2017 - 11:25
zaktualizowany: poniedziałek, 4 września, 2017 - 11:27
Źródłem poniższych danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych.

Jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę:

341 przedszkoli + 9 specjalnych

Szkoły dla dzieci i młodzieży:

209 szkół podstawowych + 1 artystyczna + 38 specjalnych
1 gimnazjów
93 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych,
21 szkół policealnych + 1 specjalna,
45 techników + 2 specjalne,
25 szkół branżowych I stopnia + 8 specjalnych,
8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

Szkoły dla dorosłych:

3 szkoły podstawowe
18 liceów ogólnokształcących
16 szkół policealnych

 

24 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + 4 specjalistyczne,
5 ogrodów jordanowskich,
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych,
8 ognisk pracy pozaszkolnej,
3 szkolne schroniska młodzieżowe,
8 pozaszkolnych placówek specjalistycznych,
7 młodzieżowych domów kultury,
pałac młodzieży i ognisko artystyczne,
samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli,
5 burs,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
 

Uczniowie i wychowankowie

46 494 dzieci w przedszkolach 
8 703 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
109 101 uczniów szkół podstawowych
26 896 uczniów gimnazjów (i oddziałów gimnazjalnych)
34 898 uczniów w liceach ogólnokształcących
17 911 uczniów w technikach
686 uczniów w szkołach branżowych I stopnia
1333 uczniów w zasadniczych szkół zawodowych (i oddziałów ZSZ)
258 uczniów szkół policealnych
248 uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy
8 210 słuchaczy szkół dla dorosłych