Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata w liczbach – 3 września 2018 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 28 sierpnia, 2018 - 09:21
zaktualizowany: wtorek, 28 sierpnia, 2018 - 09:22
Źródłem poniższych danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych.

Jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę:

342 przedszkola + 9 specjalnych

Szkoły dla dzieci i młodzieży:

210 szkół podstawowych + 1 artystyczna + 38 specjalnych
95 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych,
21 szkół policealnych + 1 specjalna,
45 techników + 2 specjalne,
25 szkół branżowych I stopnia + 8 specjalnych,
8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

Szkoły dla dorosłych:

3 szkoły podstawowe
18 liceów ogólnokształcących
16 szkół policealnych

24 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + 4 specjalistyczne,
5 ogrodów jordanowskich,
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych,
8 ognisk pracy pozaszkolnej,
3 szkolne schroniska młodzieżowe,
8 pozaszkolnych placówek specjalistycznych,
7 młodzieżowych domów kultury,
pałac młodzieży i ognisko artystyczne,
samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli,
5 burs,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
 

Uczniowie i wychowankowie

48 295 dzieci w przedszkolach 
8 422 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
123 629 uczniów szkół podstawowych 
13 805 uczniów oddziałów gimnazjalnych
35 581 uczniów w liceach ogólnokształcących
18 068 uczniów w technikach
1 344 uczniów w szkołach branżowych I stopnia
603 uczniów w zasadniczych szkół zawodowych (i oddziałów ZSZ) 
211 uczniów szkół policealnych
254 uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy
3 753 słuchaczy szkół dla dorosłych