Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2019-2020

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 29 sierpnia, 2019 - 12:13
zaktualizowany: wtorek, 12 maja, 2020 - 15:25
Dane dotyczące roku szkolnego 2019/2020. Źródłem danych są arkusze organizacyjne.

Jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę:

345 przedszkoli + 10 specjalnych

Szkoły dla dzieci i młodzieży:

210 szkół podstawowych + 1 artystyczna + 38 specjalnych
97 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych,
45 techników + 2 specjalne,
25 szkół branżowych I stopnia + 8 specjalnych,
8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

Szkoły dla dorosłych i policealne:

3 szkoły podstawowe
18 liceów ogólnokształcących
37 szkół policealnych + 1 specjalna

24 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + 4 specjalistyczne,
5 ogrodów jordanowskich,
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych,
8 ognisk pracy pozaszkolnej,
3 szkolne schroniska młodzieżowe,
8 pozaszkolnych placówek specjalistycznych,
7 młodzieżowych domów kultury,
pałac młodzieży i ognisko artystyczne,
samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli,
5 burs,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
 

Uczniowie i wychowankowie

48 626 dzieci w przedszkolach 
8 074 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
121 840 uczniów szkół podstawowych 
52 945 uczniów w liceach ogólnokształcących
23 484 uczniów w technikach
2 885 uczniów w szkołach branżowych I stopnia
275 uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy
2 443 słuchaczy szkół dla dorosłych i szkół policealnych

Pracownicy

31 813 pracowników pedagogicznych
14 169 pracowników administracji i obsługi

Tagi: