Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2013/14

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 30 sierpnia, 2013 - 12:12
Źródłem danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli. Dane będą aktualizowane i uzupełniane na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, aneksów do arkuszy organizacyjnych, wyników rekrutacji dodatkowej do szkół ponadgimnazjalnych.

Jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę:

325 przedszkoli + 9 specjalnych
174 szkóły podstawowe + 1 artystyczna + 37 specjalnych
113 gimnazjów + 39 specjalnych
92 licea ogólnokształcące + 8 specjalnych,
8 liceów profilowanych + 1 specjalne
29 szkół policealnych + 1 specjalna,
57 techników + 3 specjalne,
26 zasadniczych szkół zawodowych + 7 specjalnych,
8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

23 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + 4 specjalistyczne,
6 ogrodów jordanowskich,
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych,
10 ognisk pracy pozaszkolnej,
3 szkolne schroniska młodzieżowe,
8 pozaszkolnych placówek specjalistycznych,
7 młodzieżowych domów kultury,
pałac młodzieży i ognisko artystyczne,
4 bursy + 1 specjalna,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
19 biur finansów oświaty

 

Uczniowie i wychowankowie

49 967 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (w tym 9 663 w oddz przedszkolnych w szkołach podstawowych)
78 139 uczniów szkół podstawowych - ogólnodostępnych
32 573 uczniów gimnazjów - ogólnodostepnych
54 439 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ogólnodostępnych (dane nie uwzględniają wyników rekrutacji dodatkowej)
6 171 słuchaczy szkół dla dorosłych

4050 uczniowie szkół specjalnych
458 dzieci w przedszkolach specjalnych