Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2014/15

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 31 sierpnia, 2014 - 21:51
Źródłem danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli.

Jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę:

328 przedszkoli + 9 specjalnych

Szkoły dla dzieci i młodzieży:

177 szkoły podstawowe + 1 artystyczna + 37 specjalnych
113 gimnazjów + 39 specjalnych
90 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych,
2 licea profilowane
26 szkół policealnych + 1 specjalna,
46 techników + 2 specjalne,
24 zasadnicze szkoły zawodowe + 7 specjalnych,
8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

Szkoły dla dorosłych:

1 szkoła podstawowa
5 gimnazjów
16 liceów ogólnokształcących
13 szkół policealnych
3 technika
1 zasadnicza szkoła zawodowa

 

23 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + 4 specjalistyczne,
5 ogrodów jordanowskich,
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych,
10 ognisk pracy pozaszkolnej,
3 szkolne schroniska młodzieżowe,
8 pozaszkolnych placówek specjalistycznych,
7 młodzieżowych domów kultury,
pałac młodzieży i ognisko artystyczne,
4 bursy + 1 specjalna,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
19 biur finansów oświaty

 

Uczniowie i wychowankowie

48 876 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (w tym 8 499 w oddz przedszkolnych w szkołach podstawowych)
85 969 uczniów szkół podstawowych - ogólnodostępnych
33 065 uczniów gimnazjów - ogólnodostepnych
54 095 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ogólnodostępnych
5 083 słuchaczy szkół dla dorosłych

4070 uczniowie szkół specjalnych
446 dzieci w przedszkolach specjalnych