Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawscy nauczyciele

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 8 października, 2015 - 14:32
zaktualizowany: piątek, 9 października, 2015 - 08:31
Warszawscy nauczyciele są młodzi, wyraźnie młodsi niż średnio w całej Polsce. Jest wśród nich więcej niż w reszcie kraju nauczycieli kontraktowych oraz nieco mniej dyplomowanych. Wynika to zarówno ze struktury wieku ogółu nauczycieli, jak i nieco późniejszego przeciętnego wieku uzyskiwania awansu.

Oto struktura wieku i awansu zawodowego wszystkich nauczycieli warszawskich samorządowych jednostek oświatowych: przedszkoli, szkół i placówek pozaszkolnych: 

 Struktura wieku i awansu zawodowego warszawskich nauczycieli

Uwaga: na wszystkich wykresach dane dla wieku 25 lat obejmują również wszystkich nauczycieli młodszych niż 25 lat, a dla wieku 64 lata - starszych niż 64 lata.

Warto powyższy wykres porównać z rozkładem dla jednostek samorządowych z całego kraju:

 Wiek i stopień awansu zawodowego nauczycieli - samorządowe jednostki oświatowe z całej Polski

 Z porównania obu wykresów widać, że w Warszawie jest relatywnie znacznie więcej niż całej Polsce nauczycieli młodych,  w wieku do 40 lat. Równocześnie jest też nieco więcej nauczycieli najstarszych. Ogólnie struktura wieku nauczycieli warszawskich jest raczej jednorodna, bez znaczących różnic międzypokoleniowych, podczas gdy w całej Polsce zdecydowanie najliczniejszą grupą są nauczyciele w wieku od 45 do 55 lat.

A jak te same dane wyglądają dla innych wielkich miast? Nie ma reguły. Struktura wieku w Poznaniu jest zbliżona do warszawskiej, a w Krakowie - do ogólnopolskiej:

 Wiek i stopień awansu zawodowego nauczycieli - Poznań

 Wiek i stopień awansu zawodowego nauczycieli - Kraków

Wszystkie wykresy oparte są na danych z Systemu Informacji Oświatowej (w pierwszej jego wersji), według stanu z 30 września 2014 r.