Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska oświata z perspektywy portalu geostatystycznego GUS

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 19 listopada, 2015 - 14:29
zaktualizowany: czwartek, 19 listopada, 2015 - 15:42
Jak wygląda warszawska oświata na tle kraju? Główny Urząd Statystyczny udostępnia zgromadzone dane nie tylko w formie tabel i raportów, ale także map tematycznych. Pokazują one wiodącą w kraju pozycję warszawskiej edukacji w różnych obszarach, między innymi w zakresie współczynnika scholaryzacji w różnych grupach wiekowych.

Najwygodniejszym oficjalnym źródłem danych do analiz terytorialnych jest Bank Danych Lokalnych GUS. Pozwala on na wyszukanie wielu interesujących informacji dotyczących stanu i dorobku konkretnego regionu, powiatu, gminy lub miasta, ale w swojej oryginalnej wersji nie daje łatwej możliwości obejrzenia tych danych na tle całego kraju lub regionu. Do tego celu warto skorzystać z narzędzi dostępnych na portalu geostatystycznym GUS. Oto dwa przykłady map stworzonych za jego pomocą (na podstawie danych BDL z września 2014 r.):

Dzieci w wieku 3-4 lat w przedszkolach w stosunku do liczby mieszkańców w tym wieku:

Mapa - dzieci w wieku 3-4 lat w przedszkolach w porównaniu z liczbą zamieszkałych w poszczególnycb powiatach

 Legenda do mapy z odsetkiem dzieci w przedszkolach - stna z 204 r.

Miasta i powiaty aglomeracji warszawskiej mieszczą sie w grupie 14% najlepszych jednostek, zapewniających miejsce w przedszkolu dla ponad 80% najmłodszych dzieci. 

Uczniowie liceów w stosunku do liczby mieszkańców w wieku 16-18 lat:

 Mapa - uczniowie liceów w stosunku do liczby mieszkańców w wieku 16-18 lat

We wszystkich miastach metropolitalnych do liceów uczęszcza więcej uczniów, niż jest w nich mieszkańców w wieku 16-18 lat... W Warszawie jedna trzecia uczniów liceów codziennie dojeżdża z okolicznych miast i powiatów. Warto jednak spojrzeć na te same dane z perspektywy tych powiatów - w regionach warszawskich zachodnim oraz warszawskim wschodnim, podobnie jak w regionach otaczających Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto młodzież ma ograniczone możliwości wyboru pobliskiego liceum, gdyż szkoły te nie zawsze są w stanie sprostać konkurencji z ofertą oświaty miasta metropolitalnego. Zapewne podobnie wygląda sytuacja w okolicach Białegostoku, Lublina i Kielc, ale w przypadku tych miast GUS nie wyróżnia miasta metropolitalnego i jego okolic jako osobnych podregionów. Zaskoczeniem może być pozycja regionu płockiego - może to świadczyć o tym, że szkoły z Płocka są w stanie przyciągnąć młodzież spoza regionu. W przypadku aglomeracji bydgosko-toruńskiej widać słabą siłę przyciągania szkół z Grudziądza, natomiast Włocławek i Inowrocław są w stanie utrzymać swój region na poziomie bliskim średniej.  

Naturalnym uzupełnieniem informacji o udziale uczniów liceów w stosunku do liczby mieszkańców powinna być analogiczna informacja o uczniach techników. Niestety GUS podaje te dane łącznie dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół artystycznych, co zaciemnia obraz.

W załącznikach można zobaczyć pliki PDF wyeksportowane wprost z generatora map portalu geostatystycznego.

 

Pliki do pobrania: