Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Oświata w liczbach - Demografia

27 sierpnia, 2015 - 08:54
Sprawdzian szóstoklasistów - Warszawa nadal najlepsza
Warszawscy szóstoklasiści w dotychczas przeprowadzonych sprawdzianach zawsze uzyskiwali najlepsze wyniki wśród polskich miast. Różnica między wynikami warszawiaków a średnią ogólnopolską wzrasta.
31 sierpnia, 2014 - 21:51
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2014/15
Źródłem danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli.
30 sierpnia, 2013 - 12:12
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2013/14
Źródłem danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli. Dane będą aktualizowane i uzupełniane na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, aneksów do arkuszy organizacyjnych, wyników rekrutacji dodatkowej do szkół ponadgimnazjalnych.
10 lipca, 2013 - 10:44
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2012/13
Opracowano na podstawie danych SIO i arkuszy organizacyjnych według stanu z 30 września 2012 r.

Strony