Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Oświata w liczbach - Demografia

10 lipca, 2013 - 10:44
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2012/13
Opracowano na podstawie danych SIO i arkuszy organizacyjnych według stanu z 30 września 2012 r.

Strony