Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Regulamin i skład osobowy Warszawskiej Rady Edukacyjnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 listopada, 2019 - 12:46
zaktualizowany: środa, 13 listopada, 2019 - 09:50
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.

W plikach do pobrania publikujemy:

1) tekst ujednolicony zarządzenia nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania Warszawskiej Rady Edukacyjnej (uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 1663/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r.) wraz z regulaminem Rady;

2) skład osobowy Warszawskiej Rady Edukacyjnej, określony zarządzeniem nr 1664/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania: