Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Rada Edukacyjna

Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
21 września, 2020 - 10:43
Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
21 września, 2020 - 10:43
Skład osobowy Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Zgodnie z zarządzeniem nr 1664/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. (z późn. zm.), w skład Warszawskiej Rady Edukacyjnej wchodzą:
21 września, 2020 - 10:42
Czwarte posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
odbyło się 9 września br. w formie zdalnej.
21 września, 2020 - 10:40
Robocze posiedzenia WRE
16 września, 2020 - 10:00
Trzecie posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
18 maja, 2020 - 09:13
Drugie posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
9 stycznia, 2020 - 10:00
Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.