Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykonanie i dostarczenie pamiątkowych plakiet

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 20 czerwca, 2017 - 09:46
ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie projektu, wykonanie i dostarczenie do Biura Edukacji (ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa) 90 pamiątkowych plakiet dla:

 

- nauczycieli, nagrodzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Plakieta składa się z: tabliczki z laminatu grawerskiego w kolorze złotym o wymiarach 12x12 oraz welurowego, bordowo-czerwonego, zamykanego  etui o wymiarach 16x16 cm. Na tabliczce laserowo wygrawerowane są: symbol m.st. Warszawy, informacja o wyróżnieniu, imię i nazwisko oraz miejscowość i data.

 

Wzór tabliczki

W górnej części plakiety wyśrodkowany symbol miasta stołecznego Warszawy.

Tekst:

Sapere Auso

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy

dla

Pani/Pana .............

za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Warszawa, 14 października 2017 r.

Termin realizacji zamówienia:
2017-10-09
Kryteria oceny ofert:
cena:
60.00%
inne:
40.00%
Inne istotne warunki zamówienia:

40 % kryterium "inne" to:

koncepcja projektu graficznego - 20% (oceniana na podstawie przedstawionego wzorcowego egzemplarza),

wartość estetyczna plakiety - 20% (oceniana na podstawie przedstawionego wzorcowego egzemplarza).

Uwagi:

Ofertę cenową dla 90 egzemplarzy wraz z wzorcowym egzemplarzem plakiety (1 sztuka) prosimy przekazać do dnia 31 lipca 2017 r. osobiście lub pocztą na adres: Biuro Edukacji, ul. W. Górskiego 7, 00-033 Warszawa.

Termin realizacji 90 plakiet przez wybranego wykonawcę: do 9 października 2017 r.

Informacje dotyczące składania ofert:
termin:
2017-07-31
adres:
ul. W. Górskiego 7, 00-033 Warszawa
faks:
adres poczty elektronicznej:
mkociszewska@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia:
2017-06-20
Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko:
Monika Kociszewska
telefon:
22 44 33 553
adres poczty elektronicznej::
mkociszewska@um.warszawa.pl