Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapytanie ofertowe dotyczące plakietek dla stypendystów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 13 września, 2017 - 10:27
ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Przedmiot zamówienia:

Szanowi Państwo,

zapraszamy do składania ofert na przygotowanie projektu, wykonanie i dostarczenie do Biura Edukacji (ul. Górskiego 7, 00-133 Warszawa) łącznie 230 szt. pamiątkowych plakiet dla uczniów - stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO (z możliwością zmiany liczby sztuk do 10 %).
P
lakieta składa się z: tabliczki z laminatu grawerskiego w kolorze srebrnym o wymiarach 12x12 cm oraz welurowego, granatowego, zamykanego etui o wymiarach 16x16 cm. Na tabliczce laserowo wygrawerowane są: symbol m.st. Warszawy, informacja o wyróżnieniu, imię i nazwisko stypendysty oraz miejscowość i data.

Wzór tabliczki

W górnej części plakiety wyśrodkowany symbol m.st. Warszawy

Tekst:

Stypendium m.st. Warszawy
SAPERE AUSO

dla

……………………

za wybitne osiągnięcia w r. szk. 2016/2017

Warszawa 2017

Termin realizacji zamówienia:
2017-10-31
Kryteria oceny ofert:
cena:
60.00%
inne:
40.00%
Inne istotne warunki zamówienia:

Wraz z ofertą należy złożyć wzorcowy egzemplarz plakiety.

Kryterium oceny ofert:
– cena 60%,
– koncepcja projektu graficznego tabliczki 20% (oceniana na podstawie przedstawionego wzorcowego egzemplarza tabliczki),
– wartość estetyczna plakiety 20% (oceniana na podstawie przedstawionego wzorcowego egzemplarza tabliczki).

Uwagi:

Wykaz imion i nazwisk, które mają znaleźć się na plakietach zostanie przekazany wykonawcy do 24 października 2017 r.

Informacje dotyczące składania ofert:
termin:
29 września 2017 r.
adres:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Wojciecha Górskiego 7, 00-033 Warszawa
faks:
adres poczty elektronicznej:
Data ogłoszenia:
2017-09-13
Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko:
Przemysław Desperat
telefon:
22/ 44 33 077
adres poczty elektronicznej::
pdesperat@um.warszawa.pl