Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W dniach 1 - 3 marca 2017 r. w Berlinie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie (M2) Projektu.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 9 października, 2017 - 13:40
zaktualizowany: wtorek, 10 października, 2017 - 11:35
W dniach 1 - 3 marca 2017 r. w Berlinie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Senatem miasta Berlina

1 - 3 marca 2017 r. w Berlinie odbyło się drugie spotkanie realizatorów projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+, realizowanego w partnerstwie z Senatem miasta Berlina. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów z Berlina i Warszawy.

Głównym celem spotkania było podsumowanie wyników badania przeprowadzanego w szkołach pilotażowych i ustalenie dalszych działań projektowych, w tym wymiana doświadczeń w zakresie szkoleń dla nauczycieli i studentów dot. metod i narzędzi pracy w wielokulturowej klasie/szkole. Spotkanie służyło przybliżeniu stronie polskiej punktu widzenia berlińskich ekspertów w odniesieniu do organizacji systemu edukacji w wielokulturowym mieście. Ważnym elementem spotkania było przedstawienie berlińskich „Willkommensklassen” oraz podejścia do różnorodności, jakie prezentuje partner niemiecki i jakie jest przyjęte w stolicy Niemiec.

Efekty prac obu zespołów projektowych, w skład których wchodzą nauczyciele ze szkół w Berlinie i w Warszawie, pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej i przedstawiciele berlińskich organizacji pozarządowych, prezentowane będą na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie, w czerwcu 2018 r.