Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W dniach 16 - 20 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie (C1) związane z uczeniem się/nauczaniem.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 9 października, 2017 - 14:49
zaktualizowany: wtorek, 10 października, 2017 - 11:36
W dniach 16 - 20 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach działań projektowych związanych z uczeniem się/nauczaniem (C1) w realizowanym projekcie "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa - Berlin".

W dniach 16 - 18 października 2017 r. w trzech szkołach zaangażowanych w realizację projektu - w Szkole Podstawowej 377 (dawne Gimnazjum 141), XCIX Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej 221 - odbędą się warsztaty dla nauczycieli z wykorzystaniem formy ‘job shadowing’ w zakresie pracy w wielokulturowych klasach połączone z wymianą dobrych praktyk. Nauczyciele z berlińskich i warszawskich szkół, będą m.in. uczestniczyli w lekcjach przygotowanych w oparciu o metody i narzędzia pracy w wielokulturowej szkole/klasie.

19 października 2017 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) odbędzie sie spotkanie Edukacja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli, połączone z wymianą dobrych praktyk w zakresie przygotowania studentów/przyszłych nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie/szkole.

20 października 2017 r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) odbedzie się warsztat Metody i narzędzia pracy w wielokulturowej szkole/klasie z uwzględnieniem działań antydyskryminacyjnych. Następnie zostanie podsumowana wizyta w Warszawie (C1) oraz omówione zostaną główne aspekty planowanej wizyty w Berlinie (C2).

Nauczyciele z Berlina będą gościli w Korczakianum oraz w Muzeum Polin.