Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W dniach 21 - 22 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie (M1) Projektu.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 30 listopada, 2016 - 12:18
zaktualizowany: wtorek, 10 października, 2017 - 11:34
W dniach 21 - 22 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Senatem miasta Berlina

21 – 22 listopada 2016 r. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej na ul. Jezuickiej odbyło się spotkanie realizatorów projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+, realizowanego w partnerstwie z Senatem miasta Berlina. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli wszystkich partnerów przedsięwzięcia – z Berlina i Warszawy.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy z uczniami cudzoziemskimi (także uchodźczymi), w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i międzykulturowych. Efektem końcowym będzie aktualizacja założeń systemu wsparcia dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych szkołach lub klasach.

Głównym celem listopadowego spotkania było opracowanie narzędzi i ustalenie metod badania sytuacji uczniów cudzoziemskich w szkołach biorących udział w projekcie. Wspólnie wypracowano ankiety, które skierowane zostaną do grupy uczniów i nauczycieli. Celem badania jest diagnoza dwóch obszarów pracy z uczniami cudzoziemskimi: dydaktycznego i potrzeb wychowawczych. Planujemy, iż pod koniec stycznia 2017 r. będziemy dysponować opracowanymi wynikami ankiet, co pozwoli na dostosowanie następnych działań projektu do konkretnych potrzeb odbiorców. Przygotowywana obecnie diagnoza to część kluczowa dla dalszych prac planowanych w projekcie: opracowania scenariuszy lekcji, propozycji modelu oceniania, przewodnika dobrych praktyk oraz przeprowadzenia kampanii społecznej.

Efekty prac obu zespołów projektowych, w skład których wchodzą nauczyciele ze szkół w Berlinie i w Warszawie, pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej i przedstawiciele berlińskich organizacji pozarządowych, prezentowane będą na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Warszawie, w czerwcu 2018 r.