Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 września, 2012 - 23:48
zaktualizowany: środa, 17 października, 2012 - 17:28
"Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz innymi partnerami: Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Didasko SP.J.J. Białobrzescy, Edukacja Pro Futuro Sp.z.o.o., Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych, warszawskim Kołem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa.
Priorytet: 
III Wysoka Jakość Systemu Oświaty
Działanie: 
3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Okres realizacji: 
01.08.2010-31.10.2014
Koordynacja: 
Agnieszka Mazek - Wydział Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli
Wartość projektu: 
10 484 221,41
Wartość dotacji: 
10 484 221,41

Cel projektu: 

Cel ogólny projektu. Rozwiązanie problemu praktycznego kształcenia nauczycieli, skupienie na nim uwagi zarówno ich samych jak i metodyków, dydaktyków i studentów poprzez: lepsze przygotowanie studentów do kształcenia praktycznego, lepsze przygotowanie nauczycieli – metodyków i praktyków do korzystania z wiedzy akademickiej. Nawiązanie bliskiej współpracy szkoły wyższej z placówkami praktycznego kształcenia - wykorzystanie doświadczeń z projektu dla utworzenia zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej. Końcowym efektem projektu będzie powstanie międzywydziałowej jednostki uczelnianej organizującej praktyki – Uczelnianego Biura Praktyk oraz opracowanie ogólnopolskiego innowacyjnego modelu praktyk pedagogicznych: „Dobre praktyki- dobrzy nauczyciele- skuteczna szkoła".

Cele szczegółowe projektu: przeprowadzenie praktyk studenckich dla 800 studentów studiów I stopnia na kierunkach nauczycielskich w 61 placówkach edukacyjnych, utworzenie i wykorzystanie platformy internetowej do konsultacji między metodykami, studentami i koordynatorami praktyk w placówkach; zakup dla placówek laptopów, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, kamer do rejestracji i późniejszej analizy praktyk; organizacja Uczelnianego Biura Dobrych Praktyk i Punktów Dobrych Praktyk w placówkach; powołanie Zespołów Merytorycznych dla wszystkich specjalności (metodycy, przedstawiciele placówek, przedstawiciele studentów danej specjalności) w celu systematycznego opiniowania dokonywanych zmian.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Informacje o projekcie250.47 KB