Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Młody fachowiec – warsztaty budowlane

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2013 - 13:37
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa w partnerstwie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.
Priorytet: 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 
1 grudnia 2011 r. – 30 listopada 2013 r.
Koordynacja: 
Bożena Pawlak p.o. koordynatora projektu, tel. 22 443 35 76, bpawlak@um.warszawa.pl
Wartość projektu: 
1 128 470,00 PLN
Wartość dotacji: 
143 882,00 PLN

Cel projektu: 

Aktualny rynek pracy wymaga od pracownika znajomości najnowszych technologii budowlanych oraz stosowania odpowiednich zasad i przepisów BHP w codziennej pracy. Celem projektu jest umożliwienie uczniom wzięcia udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia te spowodują zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów techników budowlanych, ułatwiając im odnalezienie się na rynku pracy.

Projekt zakłada przeszkolenie pod okiem fachowców, z zakresu stosowania nowych rozwiązań technologicznych w zawodach murarza i tynkarza oraz użytkowania rusztowań. Są to dodatkowe zajęcia specjalistyczne służące podniesieniu jakości procesu kształcenia, uwzględniające potrzeby rynku pracy.

Projekt adresowany jest do uczniów 3 techników z terenu Warszawy: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączyńskiego, Technikum Budowlane nr 5 im. Stefana Bryły oraz Technikum Architektoniczno – Budowlane im. Stanisława Noakowskiego. Działania w ramach projektu obejmą 540 uczniów.

Tagi: 

Pliki do pobrania: